Lingewaard Energie

In 2014 is Lingewaard Energie opgericht in de gelijknamige gemeente. Er zijn zo’n 100 leden, waarvan maar liefst een kwart actief is in de coöperatie.

Duurzame energie opwekken én besparen

Gebruik van duurzame energie stimuleren en tegelijk energie besparen, daarvoor is Lingewaard Energie opgericht. Dat gebeurt door projecten als een zonnepark op poten te zetten, maar ook door voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren. Daarnaast geven coöperatieleden onafhankelijk advies aan particulieren over zonnepanelen, woningisolatie en andere duurzaamheidsmaatregelen.

Scholen en duurzaamheid in Lingewaard

Het besparingsproject ‘De Knop Om’ gooit hoge ogen als een originele aanpak om duurzaam bewustzijn te vergroten in wijken. Inmiddels wordt dit project in een uitgebreidere vorm uitgevoerd bij alle scholen in Lingewaard.

Lingewaard Energie werkt goed samen met Het Energiecollectief Lingewaard waarin lokale energie-ondernemers zich hebben verenigd. Zo houden de coöperatie en het collectief regelmatig een gezamenlijke bijeenkomst voor geïnteresseerden in duurzame energie.

Grootste drijvende zonnepark van Europa

In 2018 had de coöperatie een primeur.  Op 31 augustus van dat jaar werd het eerste drijvend zonnepark op het vasteland van Europa geopend. De ruim 6.000 zonnepanelen leveren stroom voor circa 600 huishoudens. De coöperatie onderzoekt nu de mogelijkheden voor een tweede zonnepark op het Zwanewater in Lingewaard.

Sport en energie

Lingewaard Energie overlegt ook over energiebesparende maatregelen met de beheerders van plaatselijke sportaccommodaties, in goed overleg met de gemeente. Hiervoor beschikt de coöperatie over een Energiescan die per accommodatie kan worden uitgevoerd. Uit de scan volgt een reeks concrete adviezen voor energiebesparing.

Sporthal Walburgen heeft al LED-verlichting laten installeren nadat vorig jaar zo’n Energiescan werd uitgevoerd. Over andere adviezen voor Walburgen van Lingewaard Energie wordt nog nagedacht.

Kijk voor meer info op de website van de coöperatie.