Energiecoöperatie Heumen

Lokale duurzame energie voor en door inwoners uit de gemeente Heumen en omliggende buurten/dorpen.

Inwoners van Heumen richtten in 2019 energiecoöperatie Heumen op. De coöperatie wil zeggenschap voor Heumenaren in de duurzame energieprojecten die in de gemeente op stapel staan. Hierbij kan men denken aan windmolens langs de A73 of een waterkrachtcentrale bij de stuw in Grave.

Zeggenschap in energieprojecten

De coöperatie wil zeggenschap in toekomstige energieprojecten door deels eigenaar te worden. Burgers krijgen straks via de coöperatie de kans om te investeren en zo samen eigen vermogen bij elkaar te leggen. Uitgangspunt daarbij is dat gedeeld eigenaarschap verder gaat dan alleen financieel voordeel. Het doel is uiteindelijk het delen van verantwoordelijkheid door samen met andere betrokken partijen een inhoudelijke bijdrage te leveren en oplossingen te zoeken. De coöperatie wil zo een stempel drukken op de eigen leefomgeving. De komende tijd werkt de coöperatie de voorwaarden voor participatie verder uit.

Kansen voor zonnepanelen, windmolens en waterkracht in Heumen

In het najaar van 2018 organiseerde gemeente Heumen vier bijeenkomsten om met burgers in gesprek te gaan over kansen voor duurzame energie. Op basis van input van de aanwezigen komt gemeente Heumen in 2019 met een ruimtelijke visie en een kansenkaart voor duurzame energie. Heumenaren gaven aan het liefst duurzame projecten te zien verschijnen naast de A73. De Heumense coöperatie sluit zich aan bij deze uitkomst. De coöperatie pint zich daarbij niet vast op één project of één vorm van duurzame energie als windmolens of zon, maar kijkt bijvoorbeeld ook naar mogelijkheden van waterkracht of opslag van energie.

Blijf op de hoogte

Meld je op deze pagina aan voor de nieuwsbrief van Burgers Geven Energie.

Wil je lid worden van Energiecoöperatie Heumen? Kijk op www.energiecooperatieheumen.nl of mail naar: info@energiecooperatieheumen.nl.

Foto

Op 26 maart 2019 is Energiecoöperatie Heumen officieel opgericht, met de ondertekening van de oprichtingsakte door het bestuur. De leden van het eerste uur proostten met elkaar tijdens een feestelijke oprichtingsbijeenkomst in het Verenigingsgebouw Overasselt. (Foto: Marcel Krijgsman)