Energiecoöperatie Heumen

Lokale duurzame energie voor en door inwoners uit gemeente Heumen en omliggende buurten/dorpen.

Sinds 2019 bestaat Energiecoöperatie Heumen, opgericht door en voor inwoners van gemeente Heumen. De coöperatie ziet kansen in de omschakeling naar duurzame energie op lokaal gebied. Inwoners zetten zich samen in voor de opwek van duurzame, lokale energie uit zon, water en wind en andere vormen van duurzame energie die in de toekomst kansrijk kunnen worden ontwikkeld.

Zeggenschap in energieprojecten

De coöperatie wil zeggenschap in energieprojecten door deels eigenaar te worden. Burgers krijgen via de coöperatie de kans om te investeren en zo samen eigen vermogen bij elkaar te leggen. De opbrengsten blijven in de regio. Een deel ervan wordt besteed aan sociale en/of duurzame projecten binnen de gemeente. Uitgangspunt is dat gedeeld eigenaarschap verder gaat dan alleen financieel voordeel. Het doel is uiteindelijk het delen van verantwoordelijkheid door samen met andere betrokken partijen een inhoudelijke bijdrage te leveren en oplossingen te zoeken. De coöperatie wil zo een stempel drukken op de eigen leefomgeving. De komende tijd werkt de coöperatie de voorwaarden voor participatie verder uit.

Kansen voor zonnepanelen, windmolens en waterkracht in Heumen

In overleg met inwoners heeft gemeente Heumen een ruimtelijke visie ontwikkeld. Heumenaren gaven aan het liefst duurzame projecten te zien verschijnen naast de A73. De Heumense coöperatie sluit zich aan bij deze uitkomst. De coöperatie pint zich daarbij niet vast op één project of één vorm van duurzame energie als windmolens of zon, maar kijkt bijvoorbeeld ook naar mogelijkheden van waterkracht of opslag van energie.

Zonnepark Teersche Sluispolder

Energiecoöperatie Heumen werkt samen met ontwikkelaars  GroenLeven en Enovos aan een zonnepark tussen Maas-Waalkanaal en A73. Het zonnepark komt te liggen achter het Maïsdoolhof in Malden aan de Westerkanaaldijk tot aan de Burchtselaan. Het park gaat stroom opwekken voor ongeveer 9.500 huishoudens. Het zonnepark zal volgens de plannen zo’n 18,5 hectare in beslag gaan nemen, waarnaast maar liefst 16,6 hectare zal worden ingericht voor natuurcompensatie ten behoeve van de das. De Heumense cooperatie is beoogd eigenaar van het zonnepark voor minimaal 50%. Inwoners van Heumen kunnen meedenken en meedoen door lid te worden van de coöperatie.

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meld je aan voor de nieuwsbrief van energiecoöperatie Heumen.

Heb je belangstelling om lid te worden van de coöperatie? Kijk op www.energiecooperatieheumen.nl of mail naar: info@energiecooperatieheumen.nl.

Volg Energiecoöperatie Heumen op social media