Gemeente Rheden heeft duurzame ambities. De energietransitie is een onderwerp dat leeft. Wil jij jouw gemeente naar een groener niveau tillen? Je samen met je buurtbewoners hard maken voor een duurzame toekomst? Mooi dan dat je er bent, bij ons netwerk Burgers Geven Energie. Wij zijn een energie-community waar inwoners van de regio Arnhem Nijmegen elkaar vinden en versterken. Een van de gemeenten in onze regio is Rheden. Op deze pagina lees je wat de gemeente Rheden doet op het gebied van energie en duurzaamheid. En hoe jij daaraan kunt bijdragen.

Wat we samen in Rheden al doen

Trots op onze Gemeente

Rheden wil in 2040 energieneutraal zijn. De gemeente wil dit bereiken door energie te besparen en zelf energie op te wekken, bijvoorbeeld door daken vol te leggen met zonnepanelen. Omdat dit niet voldoende is om de doelen te halen zoekt de gemeente ook naar geschikte plekken voor de grootschalige opwek van energie uit zon en wind. De gemeente heeft hiervoor een klimaatprogrammaplan en een beleidskader voor de klimaataanpak vastgesteld.

Energiebesparing voorop

Rheden vindt het allereerst belangrijk dat inwoners, bedrijven en de gemeente actief inzetten op het besparen van energie. Wat je niet gebruikt hoef je immers ook niet op te wekken. Veel inwoners maken al gebruik van de duurzaamheidslening die de gemeente aanbiedt. De ambitie van de gemeente is om zo de helft van de huidige energiebehoefte te besparen. Een ambitieus pan, maar door woningen zo goed mogelijk te isoleren en te voorzien van zuinige apparatuur en verlichting, gaat de gemeente ervan uit een heel eind te komen.

Handreiking Energie en Landschap

Rheden wil met zon of wind lokaal duurzame energie gaan opwekken, om zo bij te dragen aan de ontwikkelingen op regionaal niveau. In overleg met inwoners, ondernemers, verenigingen, stichtingen en andere organisaties ontwikkelt de gemeente hiervoor een Handreiking Energie en Landschap. In de handreiking komt te staan op welke plekken in de gemeente mogelijk windmolens en zonnevelden kunnen komen en onder welke voorwaarden. Ook komt er in de handreiking een hoofdstuk over burgerparticipatie. Hierin wordt beschreven hoe de omgeving geïnformeerd en betrokken moet worden bij initiatieven voor windmolens en zonnevelden.

Zonneparken

Op het grondgebied van Rheden zijn twee zonneparken in voorbereiding. In de vork aan het einde van de A348/N317 werkt Energiecoöperatie Rijn en IJssel aan een zonnepark van 8.000 panelen voor en door bewoners van Ellecom. Ook bereidt Rijn en IJssel samen met de werkgroep Klimaat-actief Dieren-Zuid Zonnepark De Bocht voor. Het zonneveld komt in Dieren, in de boog van de spoorlijn van de stoomtrein naar Apeldoorn. Het gebied is ruim een hectare groot en er is plaats voor ongeveer 3380 panelen. Inwoners kunnen mede-eigenaar worden van het zonnepark.

Klimaatkaravaan

Vanaf 2018 trok wethouder Dorus Klomberg met de Klimaatkaravaan door de gemeente Rheden. Het doel: mensen laten vertellen over mooie initiatieven en ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, energie en klimaatadaptatie. Een mooie manier om bij de inwoners draagvlak te krijgen voor beleid waarin ook klimaatadaptatie een steeds grotere rol speelt.
Met de karavaan reisde de wethouder naar inwoners, ondernemers, samenwerkingspartners en wijkinitiatieven. Zo ontmoette hij onder andere een schooldirecteur, een bestuurder van een waterschap, een agrariër en een scholier. Deze ontmoetingen leverden mooie filmpjes op, die anderen kunnen inspireren om ook zelf in actie te komen.

Over ons

Burgers Geven Energie is één van de partijen die zich inzet in de energietransitie in Regio Arnhem Nijmegen. Het is ons persoonlijke doel om burgers te betrekken in de energietransitie. We vragen je mee te doen, te participeren. In onze community kunnen mensen elkaar ontmoeten en helpen. Dit kan door je in te schrijven voor de nieuwsbrief, mee te denken over projecten, of door lid te worden en te investeren in één van onze initiatieven. Samen maken we onze omgeving groen!

Wat we samen al doen

Benieuwd wat Rheden op dit moment doet op het gebied van duurzame energie? Wil je graag meedoen of je eigen initiatief delen? Blijf via onze website op de hoogte van alle ontwikkelingen, projecten en nieuwe initiatieven. Wij nodigen je heel graag uit om mee te praten en mee te denken, want samen kom je verder dan alleen. Laat een berichtje achter voor onze redactie. Hopelijk horen we je snel.