Gemeente Nijmegen heeft duurzame ambities. De energietransitie is een onderwerp dat leeft. Wil jij jouw gemeente naar een groener niveau tillen? Je samen met je buurtbewoners hard maken voor een duurzame toekomst? Mooi dan dat je er bent, bij ons netwerk Burgers Geven Energie. Wij zijn een energie-community waar inwoners van de regio Arnhem Nijmegen elkaar vinden en versterken. Een van de gemeenten in onze regio is Nijmegen. Op deze pagina lees je wat de gemeente Nijmegen doet op het gebied van energie en duurzaamheid. En hoe jij daaraan kunt bijdragen.

Wat we samen in Nijmegen al doen

Trots op onze Gemeente

De gemeente Nijmegen zet zich in voor lokale duurzaamheid. Dit doen ze samen met verschillende partijen. Een belangrijke partner is de Radboud Universiteit. Samen met het RadboudUMC nemen ze deel aan groene activiteiten. Een voorbeeld is de velocity in 2017, de grootste fietsconferentie van de wereld, die plaatsvond in de Regio Arnhem Nijmegen.

Een belangrijk samenwerkingsverband met grote impact in de Regio Arnhem Nijmegen is het Nijmeegs Energie Convenant (NEC 3.0). Dit is een bestaand verband waarin verschillende bedrijven en instellingen in Nijmegen samenwerken. Dit verband is in 2008 opgesteld, met als doel in drie jaar tijd de CO2 met 10% te reduceren. En dat is gelukt! In 2016 zijn er weer nieuwe plannen opgesteld: terugdringen van het energiegebruik blijft een belangrijke pijler, maar ook vraagstukken op het gebied van vergroening en de circulaire economie krijgen nu meer aandacht.

Nijmegen aardgasvrij: Nijmegen streeft ernaar om in 2045 helemaal aardgasvrij te zijn. Elke wijk krijgt een eigen warmteplan. Bij het opstellen van dit plan worden huiseigenaren, bedrijven, huurders, ondernemers en de netbeheerder betrokken. Er wordt gekeken welke andere warmtebronnen er mogelijk zijn en hoe er per wijk invulling aan kan worden gegeven.

Op deze pagina lees je uitgebreid wat Nijmegen allemaal gaat doen. Nijmegen wil energieneutraal worden en streeft naar duurzame stedelijke ontwikkeling, een duurzame economie en duurzame mobiliteit. Bij dit alles is er altijd een ding erg belangrijk: burgerparticipatie. Draagvlak creëren bij de inwoners: samen creëren we een groene Regio Arnhem Nijmegen.

Burgerwind- en zonnepark

Dat er in Nijmegen draagvlak is voor het opwekken van duurzame energie zie je in Nijmegen-Noord. Daar draaien sinds 2016 de vier windmolens van Windpark Nijmegen-Betuwe. Dit windpark is eigendom van inwoners van Nijmegen en omgeving, die zich hebben verenigd in Energiecoöperatie WPN. De bouw van het tweede grote project van de coöperatie, Zonnepark de Grift, is in 2021 van start gegaan. De oplevering wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2022. In juni 2021 hebben inwoners massaal ingeschreven voor Zonaandelen van het zonnepark.

Over ons

Burgers Geven Energie is één van de partijen die zich inzet in de energietransitie in Regio Arnhem Nijmegen. Het is ons persoonlijke doel om burgers te betrekken in de energietransitie. We vragen je mee te doen, te participeren. In onze community kunnen mensen elkaar ontmoeten en helpen. Dit kan door je in te schrijven voor de nieuwsbrief, mee te denken over projecten, of door lid te worden en te investeren in één van onze initiatieven. Samen maken we onze omgeving groen!

Wat we samen al doen

Benieuwd wat Nijmegen op dit moment doet op het gebied van duurzame energie? Wil je graag meedoen of je eigen initiatief delen? Blijf via onze website op de hoogte van alle ontwikkelingen, projecten en nieuwe initiatieven. Wij nodigen je heel graag uit om mee te praten en mee te denken, want samen kom je verder dan alleen. Laat een berichtje achter voor onze redactie. Hopelijk horen we je snel.