Gemeente Lingewaard heeft duurzame ambities. De energietransitie is een onderwerp dat leeft. Wil jij jouw gemeente naar een groener niveau tillen? Je samen met je buurtbewoners hard maken voor een duurzame toekomst? Mooi dan dat je er bent, bij ons netwerk Burgers Geven Energie. Wij zijn een energie-community waar inwoners van de regio Arnhem Nijmegen elkaar vinden en versterken. Een van de gemeenten in onze regio is Lingewaard. Op deze pagina lees je wat er in de gemeente Lingewaard doet op het gebied van energie en duurzaamheid. En hoe jij daaraan kunt bijdragen.

Wat we samen in Lingewaard al doen

Trots op onze gemeente

Eerste drijvende zonnepark

In 2018 realiseerde gemeente Lingewaard als eerste gemeente op het Europese vasteland een drijvend zonnepark. Dit drijvend zonnepark Lingewaard is een initiatief van coöperatie Lingewaard Energie. Het park ligt op een bassin in het tuindersgebied Next Garden en wekt stroom op voor 600 huishoudens.

Windmolens

Gemeente Lingewaard wil in 2050 energieneutraal zijn. Om dit doel te halen zet Lingewaard naast zon op daken in op windenergie. Bij steenfabriek Caprice komen twee windmolens. Ook wordt de mogelijkheid onderzocht om bij Next Garden energie uit wind op te wekken. Het kassengebied speelt een belangrijke rol in de energievoorziening van de gemeente. Onderzocht wordt of restwarmte uit de kassen op termijn gebruikt kan worden om huizen en kantoren te verwarmen. Zo kan Lingewaard de overstap maken van gas naar een duurzaam warmtenet. In de wijk Zilverkamp wordt al volop gewerkt aan de overstap. De wijk is door de provincie Gelderland en het Gelders Energie Akkoord uitgekozen als wijk van de toekomst.

Zonnevelden

De rest van de energie die nodig is om onze huizen te verwarmen en lichten te laten branden, wil de gemeente opwekken met zonnevelden. Daaraan zijn wel strikte voorwaarden verbonden. Naast draagvlak en participatie van inwoners, is goede landschappelijke inpassing een eis. Een zonnepark in Lingewaard heeft hagen en wallen, een wandel- of struinpad en past bij de historie van het landschap. De gemeente heeft deze eisen vastgelegd in het beleidskader zonne-energie.

Energieloket

Woon je in Lingewaard dan kun je bij het Energieloket terecht voor advies over energiebesparing. De gemeente geeft subsidie aan inwoners die maatregelen nemen om hun energieverbruik terug te dringen. Voor huurders is een speciale regeling voor verduurzamen. Ook ondernemers kunnen bij het loket terecht voor informatie of een financiële tegemoetkoming bij energiebesparing en duurzame opwek.

Autodelen

Dat de inwoners van Lingewaard wel van experimenteren houden, blijkt ook uit de proef met autodelen die in 2020 is gestart. Ook hier is Lingewaard Energie de initiatiefnemer. Doel is om iedereen in Lingewaard de kans te bieden om elektrisch te rijden. Wel op voorwaarde dat je een rijbewijs hebt natuurlijk. Lingewaard Energie doet nog veel meer leuke duurzame dingen. Wat denk je bijvoorbeeld van een warmtescan van je huis, om energielekken te achterhalen?

Over ons

Burgers Geven Energie is één van de partijen die zich inzet in de energietransitie in Regio Arnhem Nijmegen. Het is ons persoonlijke doel om burgers te betrekken in de energietransitie. We vragen je mee te doen, te participeren. In onze community kunnen mensen elkaar ontmoeten en helpen. Dit kan door je in te schrijven voor de nieuwsbrief, mee te denken over projecten, of door lid te worden en te investeren in één van onze initiatieven. Samen maken we onze omgeving groen!

Wat we samen al doen

Benieuwd wat Lingewaard op dit moment doet op het gebied van duurzame energie? Wil je graag meedoen of je eigen initiatief delen? Blijf via onze website op de hoogte van alle ontwikkelingen, projecten en nieuwe initiatieven. Wij nodigen je heel graag uit om mee te praten en mee te denken, want samen kom je verder dan alleen. Laat een berichtje achter voor onze redactie. Hopelijk horen we je snel.