Gemeente Doesburg heeft duurzame ambities. De energietransitie is een onderwerp dat leeft. Overal. Wil jij jouw gemeente naar een groener niveau tillen? Je samen met je buurtbewoners hard maken voor een duurzame toekomst? Dan zit je hier goed. Wij zijn een energie-community waar inwoners van de regio Arnhem Nijmegen elkaar vinden en versterken. Een van de gemeenten in onze regio is Doesburg.
Op deze pagina lees je wat de gemeente Doesburg doet op het gebied van energie en duurzaamheid. En hoe jij daaraan kunt bijdragen.

Wat we samen in Doesburg al doen

Trots op onze gemeente

Hanzestad Doesburg werkt er aan om in 2050 energieneutraal te zijn. Doesburg stimuleert (gezamenlijke) initiatieven van inwoners rondom duurzame opwek in en om de stad. Zo mogelijk verbindt de gemeente deze aan elkaar, bijvoorbeeld in een lokale energiecoöperatie.
In de routekaart Energieneutraal Doesburg staat beschreven hoe Doesburg gaat werken aan de energietransitie. Qua opwek heeft Doesburg de doelstelling om 50 hectare aan zonneveld te realiseren binnen de gemeentegrenzen, naast de panelen op eigen daken van inwoners. Eigen bouwprojecten, zoals de stadswerf Doesburg en het recycleplein, worden duurzaam aangepakt. Ze zijn gasloos, full electric en alle daken zijn benut met zonnepanelen. Als bouwmateriaal is gekozen voor verduurzaamd onderhoudsvrij Nederlands hout.
Ook de burgers in Doesburg zitten niet stil. Energiecoöperatie DoesWatt is een burgerinitiatief dat handen en voeten geeft aan de wens van veel Doesburgers om stappen te zetten naar een energieneutraal Doesburg. Ze willen dat bereiken door alle energie die ze verbruiken op een verantwoorde en milieubewuste manier op te wekken. Dit doet de coöperatie door projecten te organiseren die Doesburgers helpen anders om te gaan met energie. Momenteel kan je er terecht voor Energiecoaching vanuit het Energieloket. Ook zoekt Energiecoöperatie DoesWatt naar daken om gezamenlijk zonnepanelen te leggen.

Waterkrachtcentrale

Vanwege het hoogteverschil van ruim drie meter tussen de IJssel en de Oude IJssel is de sluis bij Doesburg een ideale plek om duurzame energie op te wekken met waterkracht. Initiatiefnemer Deepwater Energy werkt hier al jaren aan de realisatie van een waterkrachtcentrale. De centrale kan straks zo’n 500 huishoudens van duurzame stroom voorzien. Energiecooperatie Doeswatt gaat ervoor zorgen dat de opgewekte energie bij de huishoudens terechtkomt. De stuw is eerder al voorzien van een heuse vispassage zodat de vissen ongehinderd van de (Gelderse) IJssel naar de Oude IJssel en Duitsland kunnen zwemmen.
Voor de historische binnenstad van Doesburg is wat betreft duurzame verwarming nog geen goede oplossing beschikbaar. Doesburg wil wel vast inzichtelijk maken wat de alternatieven zijn en hoeveel dit kost, met het oog op een duurzaam verwarmde binnenstad in 2030 of 2040. Minstens zo belangrijk is de voorbereiding op 2030. Tegen die tijd moeten de historische panden goed geïsoleerd zijn. Een uitdaging!
Op de korte termijn heeft Doesburg een aantal doelen gesteld zoals het onderzoeken van de mogelijkheid voor een collectieve aanbesteding van all electric woningen, 12.000 zonnepanelen en 400 zonnecollectoren op daken, een dekkende oplaadinfrastructuur voor auto’s, maar ook het delen van auto’s stimuleren, een plan van aanpak opstellen om naar aardgasvrije gebouwen te gaan en 1.000 LED lantaarnpalen plaatsen. Ambities genoeg! Je leest er meer over in de routekaart.
Over ons

Over ons

Burgers Geven Energie is één van de partijen die zich inzet in de energietransitie in Regio Arnhem Nijmegen. Het is ons persoonlijke doel om burgers te betrekken in de energietransitie. We vragen je mee te doen, te participeren. In onze community kunnen mensen elkaar ontmoeten en helpen. Dit kan door je in te schrijven voor de nieuwsbrief, mee te denken over projecten, of door lid te worden en te investeren in één van onze initiatieven. Samen maken we onze omgeving groen!

Wat we samen al doen

Benieuwd wat Doesburg op dit moment doet op het gebied van duurzame energie? Wil je graag meedoen of je eigen initiatief delen? Blijf via onze website op de hoogte van alle ontwikkelingen, projecten en nieuwe initiatieven. Wij nodigen je heel graag uit om mee te praten en mee te denken, want samen kom je verder dan alleen. Laat een berichtje achter voor onze redactie. Hopelijk horen we je snel.