Het idee is om in het Energiepark Oud-Dijk Zuid duurzame energie op te wekken met wind en zon. Ook wordt onderzocht of omzetting naar waterstof of warmte mogelijk is. In totaal moet het energiepark 70 GWh energie opwekken. Ruim genoeg om alle 23.000 huishoudens in de omliggende wijken en dorpen van groene stroom te voorzien.

Voor de realisatie van hun plannen hebben de grondeigenaren samenwerking gezocht met Wiek-II. ‘Inmiddels liggen er voorzichtige plannen om 15 hectare te gaan gebruiken voor een zonneveld en windmolens’, vertelt projectleider Niek Willemsen.

Dubbele functie

De plannen voor de grond in Oud-Dijk Zuid zijn innovatief. Niek:’ Wat dit project zo bijzonder maakt is dat we landbouw combineren met de opwek van duurzame energie. Het boerenbedrijf kan tussen windmolens en zonnepanelen als vanouds doorgaan. Koeien blijven grazen en houden het gras kort en de tractor kan er gewoon nog doorheen. Met deze dubbele functie van de grond slaan we twee vliegen in één klap.’

Opslag

De partijen denken bovendien na over de mogelijkheden om een overschot aan opgewekte energie op het terrein op te slaan. ‘De plannen zijn nog pril, maar het onderzoeken van de mogelijkheden voor opslag van energie is hier zeker de moeite waard’, laat Niek weten. ‘Vraag en aanbod van energie kunnen we dan veel beter op elkaar afstemmen’. Technische mogelijkheden voor opslag bevinden zich nog in een beginstadium.

Startbijeenkomst

Wiek-II en grondeigenaren zijn in overleg met wethouder en ambtenaren van gemeente Zevenaar over de plannen. Direct omwonenden zijn inmiddels op de hoogte gebracht. Op woensdag 3 april 2019 staat een startbijeenkomst op de agenda. Kijk hier voor het programma en meld je aan.