Tess zoekt het uit: Terug naar de groene kern

Met Burgers Geven Energie komen wij op zoveel mogelijk plekken in Gelderland. Om het gesprek aan te gaan met de inwoners van de dorpen en steden. Om te laten zien hoe we samen een groene leefomgeving kunnen ontwerpen. Tijdens deze bijeenkomsten komt steeds weer terug: burgers willen graag, maar er zijn ook nog heel veel vraagtekens. En terecht, natuurlijk. Om deze reden ga ik – Tess – op onderzoek. Ik stel de vragen van de burgers. Ik geef de antwoorden op jouw vragen. Ik neem je mee naar de groene kern. Wat is er nu eigenlijk aan de hand? Wat zijn de groene mogelijkheden? En wat kun jij zelf doen?

Wat is duurzame energie?

Eén ding is wijd en zijd bekend: het klimaat verandert. Natuurlijke en menselijke invloeden zorgen voor veranderingen. Iedereen weet ook dat er iets moet veranderen. Het is van groot belang. De ernst is duidelijk. Tegelijkertijd is het een onderwerp dat voor velen moeilijk te behelzen is. Niet iedereen ziet het als concrete vijand en hierdoor vechten we – nog – niet hard genoeg terug.

Eén van de oplossingen voor de klimaatverandering is duurzame energie. Geen term die nieuw voor je kan zijn. Voor degene die met zijn of haar hoofd in de nog overgebleven CO2 wolken heeft gezeten, hier een beknopte situatieschets:

Letterlijk genomen staat duurzaamheid voor ‘langdurend, weinig aan slijtage of bederf onderhevig en minimaal belastend voor het milieu’. Duurzame energie staat dus voor het opwekken van energie op zo’n manier dat het milieu niet wordt belast. Hoe dit dan precies werkt? En waarom we – ondanks alle mogelijkheden – nu niet enkel duurzame energie gebruiken? Lees maar mee.

Verschil grijze en groene stroom

Jarenlang hebben we gebruik gemaakt van grijze energie. Deze energie komt uit bronnen die ‘op’ kunnen raken. Bij de opwekking van grijze energie komt er CO2 in de atmosfeer vrij. Dit leidt tot een versterking van het broeikaseffect en opwarming van de aarde. Voorbeelden van energiebronnen van grijze energie zijn aardolie, aardgas, steenkool en kernenergie. Haaks hierop staat groene stroom; een andere benaming voor duurzame energie. Deze energie wordt uit onuitputtelijke bronnen gehaald en is daardoor milieuvriendelijk. Deze vorm van energie kan gehaald worden uit bijvoorbeeld de zon, de wind en water.

Overlast en kansen van duurzame energie

Legio duurzame oplossingen dus. We hebben de kennis. We hebben subsidies. We kúnnen het verschil maken. De grootste obstakels voor duurzame energie zijn niet meer technologisch van aard. De grootste obstakels zitten in ons hoofd en hart. Voor veel mensen voelt het alsof duurzame oplossingen opofferingen zijn. Geen korte afstanden vliegen betekent minder op vakantie. Een windmolen op één kilometer afstand van je veilige woonomgeving voelt als een inbraak op jouw privé. Iets waar je overlast van gaat ervaren. Maar klimaatverandering biedt ook heel veel kansen. En ook jij, als burger, kunt klimaatwinst boeken.

Hoe wil jij graag dat de wereld eruitziet?

De meerderheid van de bevolking maakt zich zorgen. Door met je omgeving de dialoog aan te gaan kun je als burger veel bereiken. Het is belangrijk om de stilte te doorbreken. Spreek je zorgen uit. Doe het samen. De nood is hoog; er moeten écht dingen veranderen. Wij, van Burgers geven Energie, willen heel graag samen met jou kijken naar de mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie. Hoe het binnen jouw omgeving past. En hoe jij hier, als burger, van kunt meegenieten. Misschien kunnen we jouw gemeente wel helemaal voorzien van groene stroom. Tegelijkertijd komen we dan dichterbij ons hogere doel: zeggenschap krijgen over onze energie en zoveel mogelijke duurzame energie opwekken. Doe je mee?

Vraag het Tess

Heb je een vraag over duurzame energie en wat jij zelf kunt doen?
Laat het weten. Tess zoekt het graag voor je uit.

Maak kennis met Tess

Reageer op dit bericht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *