Tess zoekt het uit: De Regionale Energiestrategie

In 2050 wil Regio Arnhem Nijmegen energieneutraal zijn. Dit betekent dat we tegen die tijd evenveel energie opwekken als gebruiken. Ik zeg ‘we’: want dit is een wedstrijd die we alleen winnen als team.

Gemeenten betrekken burgers bij hun plannen in hun eigen gemeente. Er ontstaan meer lokale opwekprojecten en burgers praten mee, worden mede-eigenaar. Burgers staan aan het stuur en samen zetten we ons in voor het grootschalig opwekken van duurzame elektriciteit. Zodat ons fijne Nederland onafhankelijk wordt van olie en gaswinning. Hoe we dit gaan bereiken staat uitgebreid beschreven in de Regionale Energiestrategie (RES) Arnhem Nijmegen. 

Wat is de Regionale Energie Strategie (RES)?

In het Nederlandse Klimaatakkoord is onder andere afgesproken dat alle regio’s in 2030 op grote schaal duurzame elektriciteit op land opwekken. Om deze reden werken we in regio Arnhem Nijmegen samen aan een Regionale Energiestrategie: de RES Regio Arnhem – Nijmegen.  

Onderzoeken, draagvlak creëren en samenwerken. In de RES onderzoekt Arnhem Nijmegen – samen met veel partijen – wat de mogelijkheden zijn voor het opwekken van duurzame elektriciteit. Dit kan gaan over zonnepanelen en windmolens, en over het gebruik van warmtebronnen. Waar is er ruimte voor duurzame energieopwekking? Is daar aansluiting op het elektriciteit netwerk? Hebben we genoeg financiële middelen? En erg belangrijk: is er voldoende draagvlak voor? 

De antwoorden op – onder andere –  deze vragen vormen samen de Regionale Energiestrategie. Het is een manier om samen te werken aan de energietransitie. Een plek waar verschillende partijen samen komen en hun koppen bij elkaar steken. Er wordt nagedacht hoe we zorgen voor een landschappelijk plan in de regio. Een plan dat klopt. 

Samen streven zij één hoger doel naar: hoe worden we energieneutraal? 

De RES voor en met iedereen

De energietransitie is van en voor iedereen. Of je je nu hard maakt voor een schone leefomgeving met minder CO2-uitstoot, kansen ziet op het gebied van innovatie en werkgelegenheid, of een betaalbare energierekening wilt. De Regionale Energiestrategie creëren we samen: er zijn veel partijen bij betrokken. Hierbij denk je waarschijnlijk snel aan ambtenaren, bestuurders van gemeenten en waterschappen, netbeheerders en maatschappelijke organisaties, natuur-en milieuorganisaties en rijkspartijen. Maar vergeet vooral niet de ondernemers, jongerenorganisaties en inwoners. De energietransitie is er voor iedereen. 

Regionale energie biedt kansen en de grote lokale betrokkenheid is een grote meerwaarde van de RES. Lokale partijen denken vanuit lokaal perspectief en ze zoeken naar lokale verbinding. Hierdoor is er veel meer draagvlak en acceptatie. Als lokale partijen (deels) eigenaar zijn van een project, blijft het financieel rendement en de zeggenschap in de regio. 

Burgers Geven Energie en de RES Arnhem Nijmegen

Wij zijn van de partij: Burgers Geven Energie en Rijn en IJssel Energie zitten namens de energiecoöperaties in de regio bij de RES Arnhem Nijmegen.  Gezamenlijk komen wij tot keuzes voor de opwekking van duurzame elektriciteit. Een erg belangrijk onderdeel is voor ons de betrokkenheid van inwoners en organisaties. Alleen als burgers enthousiast zijn, kan de energietransitie slagen.

Samen met 195 andere landen zet Nederland zich in om de opwarming van de aarde te bespreken. We hebben de RES nodig. En elkaar.


Heb je nog vragen? Reageer hieronder op dit artikel of mail ons. Op de website van Regio Arnhem vind je meer informatie. We staan ook altijd open voor nieuwe initiatieven en goede gesprekken. We kijken naar je uit. 


Tess zoekt het uit: Een serie over duurzame onderwerpen

Dit artikel maakt deel uit van de serie ‘Tess zoekt het uit‘.

Voor Burgers Geven Energie gaat Tess op onderzoek. Een groot – en soms lastig te bevatten – onderwerp (lees: probleem) maakt ze kleiner. Toegankelijker. Iets wat bij ons allemaal de huiskamer binnenkomt.

Ze heeft een hart voor de wereld en al het moois dat zij ons biedt. Al dit moois moet blijven bestaan – dat wil iedereen. Toch? Er moet iets veranderen, dat is duidelijk. Maar waar moeten we beginnen? We beginnen bij het begrijpelijk maken van het probleem. Tess gaat voor jou op onderzoek. Ze beantwoordt de vragen van de burgers.

Reageer op dit bericht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *