Tess zoekt het uit: Het Nederlandse Klimaatakkoord

De Green Deal. Het klimaatakkoord. Kranten plaatsen schreeuwende koppen, columnisten verkondigen luid hun mening. Maar wat staat er precies in ons klimaatakkoord? Waar streven we naar en hoe gaan we dit doel bereiken? Ik heb (een deel van) het klimaatakkoord doorgespit en dit zijn mijn belangrijkste bevindingen.

Samenvatting Nederlands Klimaatakkoord

In 2015 heeft Nederland zijn handtekening gezet onder het klimaatakkoord in Parijs. Dit is een internationaal verdrag om de opwarming van de aarde te bevechten. Als vervolg hierop heeft op 28 juni 2019 het kabinet het Nederlandse klimaatakkoord gepresenteerd. In dit akkoord staan meer dan 600 afspraken om de uitstoot van de broeikasgassen in specifiek Nederland tegen te gaan. De ambitie van dit akkoord is het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen met 49% in 2030 – ten opzichte van 1990. In dit artikel verhelder ik deze gemaakte afspraken.

Woningen en het Klimaatakkoord

‘We staan aan de vooravond van een duurzame transformatie van de gebouwde omgeving’. In 2050 moeten 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af. De woningen en gebouwen moeten – beter – geïsoleerd worden en gebruikmaken van duurzame warmte en elektriciteit. De eerste stap is het verduurzamen van 1,5 miljoen bestaande woningen.

Het klimaatakkoord en de gebouwde omgeving
Het klimaatakkoord en de gebouwde omgeving (klik voor grotere versie)

Het akkoord van Parijs en Energie

In 2030 moet 70% van alle elektriciteit komen uit groene energiebronnen. Denk hierbij aan windturbines en zonnepanelen. Natuurlijk, we hebben geen invloed op het weer. Hoe zorg je dan voor eindeloze groene energie? Energie slaan we op door middel van batterijen en waterstof. Dat kan, zo slim zijn we al. Daarbij vervangt de auto-industrie gas en olie voor groene stroom: elektrische auto’s worden de regel.

Circulaire Industrie en minder CO2 Uitstoot

De circulaire industrie staat in het middelpunt: in 2050 worden er enkel herbruikbare producten en grondstoffen gebruikt. Daarbij stoot de industrie tegen deze tijd vrijwel geen broeikas meer uit en draaien de fabrieken op duurzame elektriciteit. Restwarmte wordt gebruikt binnen de industrie zelf óf geleverd aan tuinbouw, gebouwen of woningen. Een tussenstap naar volledige duurzaamheid is in 2030, wanneer de industrie al flink wat minder CO2 moet uitstoten.

Klimaatneutrale landbouw

In 2050 moet de landbouw en het landgebruik klimaatneutraal zijn. Dit is geen eenvoudige doelstelling: een deel van de uitstoot van broeikasgas is niet te vermijden doordat koeien methaan uitstoten en bij kunstmest lachgas vrijkomt. Dit wordt geminimaliseerd door bijvoorbeeld emissiearme stallen te bouwen en andere voeding aan de dieren te geven. Het land wordt slimmer en duurzamer ingezet: aanleg van bomen en bos zorgen voor meer koolstofopslag. Minimale grondbewerking en lichtere apparaten leiden tot een reductie van CO2 uitstoot.

Het klimaatakkoord en de landbouw
Het klimaatakkoord en landbouw (klik voor grotere versie

Duurzame glastuinbouw

Daarbij wordt er gewerkt aan schone glastuinbouw: energiezuinige kassen, het benutten van aardwarmte en meer gebruik van restwarmte moet zorgen voor een modernisering van jaarlijks 300 hectare aan kassen. Ten slotte is consumptie een belangrijk punt: er zijn afspraken gemaakt voor klimaatvriendelijke consumptie, denk hierbij aan het tegengaan van voedselverspilling. Thuis zijn wij Nederlanders al minder voedsel gaan verspillen. In 2019 verspilden we 7 kilo minder dan in 2016. We zijn dus op de groene weg!

Emissieloos vervoer en mobiliteit

Voor eenieder toegankelijk, comfortabel, betaalbaar en gezond. Elektrisch vervoer of vervoer op biobrandstoffen – waar elektrisch nog niet mogelijk is. Emissieloos met een hoofdletter E. Emissieloos transport en emissieloze zones in de stad. Lopen, fietsen en openbaar vervoer krijgt voorrang. We streven ernaar om in 2030 8 miljard minder zakelijke (auto)kilometers te hebben. Denk aan selectief parkeerbeleid, ov-abonnementen, stimuleren fietsgebruik, etcetera. Belastingen worden aangepast zodat ze burgers helpen de overstap te maken naar duurzame mobiliteit.

Inspraak van burgers

De afspraken zijn gemaakt. De doelen zijn gesteld. Dat deze doelen van ‘bovenaf’ komen, betekent niet dat jij geen inspraak hebt. Integendeel. Wij geloven in de kracht van onderop – in de kracht van samenwerken tussen burgers. We weten nu waar we naartoe streven. Samen kunnen we de doelen behalen. De windmolens en zonnepanelen moeten er komen, hoe mooi is het als jij hierover mag meedenken?

Tess onderzoekt het

Met ons energiecircus komen wij op zoveel mogelijk plekken in Gelderland. Om het gesprek aan te gaan met de inwoners van de dorpen en steden. Om te demonstreren hoe we samen een groene leefomgeving kunnen ontwerpen. Tijdens deze bijeenkomsten is er het steeds weer terugkerende: burgers willen heel graag, maar er zijn ook nog heel veel vraagtekens. En terecht, natuurlijk. Om deze reden ga ik – Tess – op onderzoek uit. Ik stel de vragen van de burgers. Ik geef de antwoorden op jouw vragen. Ik neem je mee naar de groene kern. Wat is er nu eigenlijk aan de hand? Wat zijn de groene mogelijkheden? En wat kun jij zelf doen?

Heb je een vraag over duurzame energie en wat jij zelf kunt doen?
Laat het weten. Tess zoekt het graag voor je uit.

Maak kennis met Tess

Reageer op dit bericht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *