Is de ene vorm van duurzame energie beter dan de andere?

Dat duurzame energie hard nodig is voor mens en milieu is alom bekend. Maar voor welke vorm van duurzame energie kunnen we nu eigenlijk het beste gaan? In dit artikel zetten we windenergie en zonne-energie tegenover elkaar. Wat komt als beste uit de bus? Tess zoekt het uit.

Zonne-energie

De afgelopen jaren groeit het aantal zonnepanelen op daken van woningen, bedrijfspanden en landbouwgrond stevig. Vooral zonnepanelen op daken zie je steeds vaker, maar om de klimaatdoelen te bereiken is meer nodig. Uit een kosten-batenonderzoek van Berenschot en Kalavasta blijkt dat zonnepanelen op bedrijfsdaken op dit moment de beste maatschappelijke optie is. Hierbij telt niet alleen hoe rendabel de panelen zijn, maar ook wat de impact op het landschap en de werkgelegenheid is. Vooral doen dus! Maar met (bedrijfs)daken heb je altijd te maken met de bereidwilligheid van eigenaren en ook bij beschikbare daken zijn er nog vaak obstakels. Het goede nieuws is dat tegelijk met de groei de investeringskosten voor zonnepanelen zijn gedaald. Daarom zijn naar verwachting vanaf 2025 zonnepanelen op zonneweides zonder subsidie rendabel. Vanaf 2030 geldt dit ook zonnepanelen op bedrijfsdaken. Dit is een grote winst.

Windenergie

En dan windenergie. Een bewezen en betrouwbare techniek. Eén windturbine van drie MW in Nederland voorkomt de uitstoot van bijna 4.000 ton CO2. Dit is te vergelijken met de CO2-uitstoot van 1.000 personenauto’s die ieder 25.000 kilometers per jaar rijden (bron: EnergieNed). De hoeveelheid energie die nodig is voor de complete levenscyclus van een windturbine (fabriceren, plaatsen, onderhouden, verwijderen na twintigjaar) wordt in drie tot zes maanden uit de wind teruggewonnen (bron: Milieucentraal). Daarbij zijn de kosten voor windstroom de afgelopen decennia elk jaar met vijf procent gedaald. Deze trend zal doorzetten. Windstroom wordt dus elk jaar goedkoper.

Het obstakel met windenergie is: waar zetten we de turbines neer? Er gelden strenge eisen, om omwonenden zo min mogelijk tot last te zijn. Toch is er veel weerstand tegen de komst van windmolens. Windenergie is minder toegankelijk dan zonne-energie. Als particulier is het niet zo makkelijk om met wind zelf energie op te wekken. Wel zien we dat steeds meer bedrijven en boeren hiermee bezig zijn en de kosten elk jaar minder worden.

Juiste balans

Het is misschien niet de uitkomst waar je op hoopte en je voelt hem al aankomen. We kunnen niet stellen dat de ene vorm van duurzame energie-opwek beter is dan de andere. Een gelijke verdeling tussen zon en wind lijkt de beste optie te zijn. Een combinatie van twee superkrachten. Beide zijn onuitputtelijk en maken grote groei door. Het is aan ons te zoeken naar de juiste balans, samen te werken en gebruik te maken van alle mogelijke manieren om het klimaatprobleem aan te gaan. Aanvullen, daar gaat het om. Er zijn veranderingen nodig en veranderen doen we samen. 

Benieuwd hoe jij een steentje bij kunt dragen? Neem een kijkje bij de lokale initiatieven in jouw buurt. 

Reageer op dit bericht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.