Coöperatie Vitaal Druten werkt aan een plan voor twee zonneparken in Druten:  Zonneweide Zevent en Zonneweide Larendeel. In een webinar op dinsdagavond 8 december van 19.30-20.30 uur lichten de initiatiefnemers het plan voor Zonneweide Larendeel toe. Inwoners uit Druten en omgeving zijn welkom en kunnen via de chat vragen stellen en eerste ideeën inbrengen.

Vitaal Druten werkt bij de ontwikkeling van de Zonneweide Larendeel samen met de grondeigenaren Harry en Tonny van der Stroom en Marc Verbruggen en Green Trust, specialist in de ontwikkeling van zon- en windenergie. Het park is gepland ten zuiden van de Maas en Waalweg, ter hoogte van Afferden en beslaat ongeveer 26 hectare. De opgewekte energie (jaarlijks circa 28 MWh) gaat naar de gemeentelijke organisatie, die het gebruikt voor openbare verlichting en gebouwen. De gemeente heeft Zonneweide Larendeel aangewezen als een van de pilots om lokaal duurzame energie op te wekken.

In de webinar op 8 december lichten de initiatiefnemers het plan en de stappen op weg naar realisatie toe. ´Inwoners uit Druten en omgeving kunnen meepraten over de inrichting van de zonneweide en manieren waarop de omgeving kan profiteren van het project. Deze bijeenkomst is een eerste stap om Drutenaren bij het plan te betrekken’, licht Geert van Bergen van Vitaal Druten toe.

Laat je stem horen

Hoewel de contouren voor het zonnepark vastliggen, kunnen Drutenaren hun stem op meerdere vlakken laten horen. ´Op het gebied van landschappelijke inpassing is nog veel mogelijk´, zegt projectleider Annet Boessenkool van Green Trust. ´Inwoners van Druten en vooral de mensen uit de directe omgeving nodigen we uit om mee te denken hoe we het gebied ecologisch, landschappelijk en recreatief gebied kunnen versterken. In een landschapsatelier onder leiding van een landschapsarchitect willen we samen tot een definitief ontwerp komen. Tijdens de webinar vertellen we daar meer over.’

Financiële participatie

Ook de manier waarop inwoners kunnen participeren staat nog open. Van Bergen: ‘Met onze leden zoeken we naar een geschikte vorm van financiële participatie, bijvoorbeeld via een obligatielening met aantrekkelijke rente. Ook denken we aan een zonneweidefonds waarin jaarlijks per opgewerkte MWh geld gestort wordt, dat via een onafhankelijke stichting van bewoners kan worden ingezet voor landschappelijke inpassing en ruimtelijke kwaliteit in de bredere omgeving.´

Waarom zonne-energie?

De gemeente Druten wil dat in 2040 alle in de gemeente benodigde energie duurzaam wordt opgewekt in de gemeente. Een paar jaar geleden is een routekaart opgesteld, waarin staat via welke route de gemeente dat wil realiseren. Het gemeentebestuur heeft in eerste instantie gekozen voor zonne-energie. In de Visie op zonne-energie is beschreven aan welke voorwaarden zonneprojecten in Druten moeten voldoen. Het plan voor Zonneweide Larendeel past daar goed bij; reden voor het gemeentebestuur om het plan uit te kiezen als proef.

Meld je aan

Benieuwd naar het plan voor Zonnepark Larendeel? Meld je via onderstaand formulier aan voor de online bijeenkomst op 8 december. Je ontvangt een bevestiging van je aanmelding en (enkele dagen voor de webinar) een link om in te loggen. Meer informatie vind je ook op zonneweidelarendeel.nl

Enthousiast over het idee om met je buurt lokaal energie op te wekken? Word lid van Vitaal Druten.