Afbeelding bijeenkomst zonnepark overbetuwe

Burgers Geven Energie houdt woensdagavond 30 januari 2019 een bijeenkomst over participatie bij Zonnepark Overbetuwe. Iedereen die wil meedenken over de kansen voor deelname van burgers aan dit grootschalig zonnepark is welkom. Het zonnepark is gepland langs de A15 tussen Ressen en Valburg. (In de nieuwsbrief stond per abuis de datum van 31 januari maar de juiste datum is woensdag 30 januari 2019.)

Zonnepark Overbetuwe is een initiatief van Sunvest, ontwikkelaar van duurzame energie. Na raadpleging van mensen uit de omgeving is een plan gemaakt voor een zonnepark met 160.000 panelen. De aanvraag voor een omgevingsvergunning is onlangs ingediend. De gemeenteraad van Overbetuwe neemt in januari 2019 een besluit.

Lokaal project

Sunvest wil mensen uit de regio de kans geven om te participeren in het zonnepark en heeft Burgers Geven Energie betrokken om het project zo lokaal mogelijk te maken. Deze bijeenkomst is een begin. Doel van de avond is om te inventariseren óf we als burgers willen meedoen aan Zonnepark Overbetuwe en, zo ja, in welke vorm. Op basis van de uitkomsten van de avond bepalen we samen de vervolgstappen. Een vervolg zou kunnen zijn dat we gezamenlijk een participatievoorstel uitwerken. Uiteraard praten we je ook bij over de laatste ontwikkelingen rondom Zonnepark Overbetuwe.

De bijeenkomst wordt geleid door Pim de Ridder, grondlegger van Burgers Geven Energie en initiatiefnemer van het burgerwindpark Nijmegen-Betuwe. Met ruim 1.000 aandeelhouders is dit een succesvol voorbeeld van burgerparticipatie bij grootschalige duurzame energie opwek.

Aanmelding Bijeenkomst participatie Zonnepark Overbetuwe